fredag 13. august 2010

Ei oppdatering

Lat oss telje dagane.... No er det 77 dagar sidan eg fekk ferie, og berre fire dagar til han tek slutt. Kvar har så dagane teke turen? Jau, no skal du høyre. Det heile starta med at eg tok eksamen. Fullføringa av denne fungerte altså som oppstart til sumarferien. Då så var gjort, tilbrakte eg ei viss tid i Bergen med strålande sol og saman med mange gode menneske. Då sytten dagar var lidne, tok underteikna sjøvegen heim, for så dagen derpå å ta til i arbeid på den lokale aldersheimen. Dette arbeidstilhøvet heldt fram til sundag som nett var. Inn i mellom arbeidstimane har det likevel vore tid til vitjing frå kjende og kjære frå folkehøgskulen, vikingspel hist og her, og ymse vitjingar av gamle tanter på både eine og andre sida av ætta. Seinast i går kom eg heim frå stortur til Nordmøre. Så... då har eg altså fire dagar ferie att. Desse skal nyttast til fulle! Det vert med andre ord mykje soving, mykje lesing, stort næringsinntak og mykje latskap.

Ja, og om ein no skal ta føre seg dagen i dag.... Eg har vorte rik! Verkeleg rik! Tenk BÅDE løn OG stipend på EIN gong! Det er velstand det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar