søndag 29. august 2010

A-ha!

Så var eg altså i gårkveld på innsida av Brann Stadion for første gong i mi 22 år lange livshistorie. Men var det for ein fotballkamp? Nei, på ingen måte. A-ha heldt ein av sine siste konsertar, og eg kjende behovet for å kunne skrive namna deira på skrytelista over kjendisar i doboka. Og du, for ei oppleving! Lys-/bileteshow (til forveksling likt "lysbileteshow", i eitt ord, som også går under namnet "lysbileteframsyning", frå misjonsbasarane på bedehuset) og god energi frå popstjernene på scena gjorde opplevinga vel verd pengane!

Det er likevel vanskeleg å seie kva tid i løpet av dei 6,5 timane vi oppheldt oss på området eg eigentleg hadde det morosamast. Polkabjørn og Kleine Heine gjekk nemleg rett til sjølvaste Hjarterota hjå underteikna, og sørgde i alle høve for dei høgaste latterbrøla frå både meg og nærværande syster (den eldste, om nokon skulle kjenne henne....). Casiokids som følgde, skar derimot i den tidlegare nemnde hjarterota, og gjorde meg verkeleg vondt. Dei tappa meg for energien som eg over tid hadde bygd opp til møtet med A-ha. Då eg fann Casiokids temmeleg keisame både i ord og tonar, var det heller frustrerande at dei fekk lang speletid, men likevel ikkje klarte å oppdrive "Finn Bikkjen!" før heilt på slutten av denne. Innan den tid var eg mo i knea, utan at ein treng rekne det for å vere positivt i Casiokids sin favør...

Men altså, i det store og det heile, ein strålande aften!:oD

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar